מכלי גידול

מק"ט 600
מידות חוץ (ס"מ) 119/94/17
מידות פנים (ס"מ) 125/100/20
נפח 190
יחידות פר מארז 13 במשטח