Cover Image

תעשיה

אריזות מותאמות למוצרים

מוצרים שונים דורשים אריזות שונות ומגוונות, בעלות דרישות אסטטיות וטכניות
בהתאם למוצר: הגנה מפני פגיעה במוצר הנארז, אופי ההובלה (קשוח, עדין,)
רגישות המוצר לשינויי טמפרטורה, הובלה בתנוחות שונות של המוצר וכד

עיצוב סטודיו שרון

לחצן חיוג מהיר
Menu
×