מיכלי גידול

חזרה לרשימה
מידע

מיכלי הגידול משמשים לגידול במצע מנותק מהקרקע, עם ניקוז מבוקר. הגידולים נשמרים נקיים ממזיקים הנמצאים באדמה.משמשים לגידול במצע מנותק מהקרקע, עם ניקוז מבוקר. הגידולים נשמרים נקיים ממזיקים הנמצאים באדמה. מתקבל ערך מוסף של יציבות תרמית הודות לבידוד תרמי.

המיכל כולו לרבות הדפנות בחוזק אופטימלי, המאפשר שימוש לאורך שנים.