גרגירים למילוי

חזרה לרשימה
מידע

מוצרים הנארזים בקופסאות קרטון וכד’ דורשים פתרון להגנה מפני שבירה וספיגת זעזועים בהובלה ובשינוע. חומר מוקצף מסוג P10, P20, וגרוס נכנסים למרווחים בין המוצר לאריזה החיצונית וממלאים את החללים הריקים של האריזה. האלסטיות של החומר המוקצף מאפשרת ספיגת זעזועים כך שלא יעברו למוצר הדורש הגנה. החומרים המוקצפים מסופקים בשקים בצבע לבן.