Iconex by polybid – פשוט לבנות חכם

תבניות ליציקת בטון | iconex | אייקונקס | תבניות לבטון מפוליסטירן מוקצף

Iconex- מערכת תבניות ליציקת בטון

מערכת שבבסיסה תבניות ליציקת בטון. אלה תבניות יציקה מפוליסטירן מוקצף, אלו נשארות בקביעות במעטפת המבנה ומקנות בידוד תרמי מעולה.

התבניות ביחידות נוחות לנשיאה והרכבה. לתוך התבניות יוצקים בטון מזוין.

מתקבל קיר נושא עם בידוד תרמי אופטימאלי.

יתרונות למבצע

 • קלות ביצוע בזכות משקל קל של תבניות לבטון
 • חיסכון בזמן הביצוע, בזכות הרכבה מהירה של התבניות – מעטפת קומה ביום 1
 • סביבת עבודה נקייה במיוחד, משיירים ופחת
 • משתתף בתוכנית התמריצים לתיעוש הבנייה של משרד השיכון והבינוי
 • בנייה ירוקה – זכאות לניקוד גבוה
 • עלויות זהות לבניה קונבנציונאלית
 • אינו מסנוור בזכות גוון האפור

יתרונות לדיירים

 • בנית הבית מסתיימת בזמן קצר בהשוואה לבנייה בבלוקים
 • חסכון משמעותי בהוצאות אנרגיה לחימום ומיזוג הבית, בזכות בידוד קירות – בידוד תרמי ברמה גבוהה, מתאים לרף העליון של הבניה הירוקה, 3.04 מ”ר*מעלת צלסיוס לוואט
 • בידוד אקוסטי (נגד רעש) גבוה במיוחד, Db56
 • קיים ואסטיטיות של קירות הבית לאורך שנים רבות
 • עמידות גבוהה לרעידות אדמה, בזכות חוזקו של הבטון היצוק וגמישות הפלדה שבתוכו
 • עמידות גבוהה להתקפות טילים בזכות חוזקו של קיר הבטון, באזורים מוטי סיכון בטחוני

נתונים גיאומטריים

    שם מוצרמק"טרוחבמידות  
    תבנית ישרהEPS29 ס"מאורך 1220 מ"מרוחב 290 מ"מגובה 425 מ"מ
    תבנית פינה °90EPS29 ס"מאורך 815/405 מ"מרוחב 290 מ"מגובה 425 מ"מ
    תבנית ישרהEPS21 ס"מאורך 1220 מ"מרוחב 210 מ"מגובה 425 מ"מ
    תבנית פינה °90EPS21 ס"מאורך 815/405 מ"מ רוחב 210 מ"מנתונים טכניים:

התנגדות תרמית של קיר יצוק: 3.04 מ”ר*מעלת צלסיוס לוואט
התנגדות אקוסטית Db56

מהלך ביצוע

1 .כהכנה ליציקת קיר אייקונקס, יש להכין קוצי פלדה מקורות הבטון ומרצפת הבטון במקום המיועד.

2. שורה ראשונה של תבניות אייקונקס מניחים במקום המיועד ליציקת הקירות. בקירות חוץ יש לסטות ב 2 ס”מ מקו הרצפה, כלפי חוץ. בהיקף הרצפה יודבקו לוחות קלקר בעובי 2 ס”מ לקבלת בידוד תרמי.

3. יש להשאיר מרווח מתאים לפי תוכנית לפתחי דלתות.

4. לאחר מיקום תבניות שורה ראשונה, מניחים את פלדת הזיון במיקום המיועד במחברי הפלסטיק.

5. בתום הכנת תבניות שורה ראשונה, מניחים בדומה את השורות השנייה והשלישית שתי וערב.

6. מעל השורה השלישית, מניחים את מסגרות הדלתות והחלונות במקומות המיועדים עפ”י תוכנית.

7. לאחר שלב זה, ממשיכים את מרכבת התבניות עד לשורה אחת מתחת לקו תקרה.

8. ממקמים את תבניות היציקה של התקרה, ובהתאמה, את שורת התבניות האחרונה, תוך התאמת הגובה.

9. בתום שלב זה, יש להשחיל את מוטות הפלדה האנכיים.

10. בטרם יציקת הבטון יש לחזק את היקף הקירות עם תמיכות.

11. יש לצקת, יציקה איטית – 1 מ’ גובה לשעה, בטון מסוג ב-30, שקיעה 5 , ללא פולייה. תוך הקפדה על רטט (ויברציה) באמצעות מחט אחת לפחות, והקשה בפטיש גומי על קרש עץ מוצמד לדפנות התבניות ליציקת בטון.

עיצוב סטודיו שרון

לחצן חיוג מהיר
Menu
×