פתרונות הפרדת רצפות מהקרקע

down

הפרדת רצפות מהקרקע נדרשת במקרים בהם הקרקע הנה קרקע תופחת. תפיחת הקרקע נובעת מתכולת חרסית. ככל שתכולת החרסית גבוהה יותר, כך גדל הסיכון לתפיחה. תפיחת הקרקע הנה תופעה שמהווה איום על הבניין עד כדי הרמת רצפות וסדיקת המבנה.

לשם הפרדת הרצפות מהקרקע לפוליביד כיום פתרונות טכנולוגיים המובילים בתחום, שפותחו על-ידה תוך שיפור מתמיד במהלך השנים והתאמה לתקינה הישראלית.

היתרונות הבולטים של הפתרונות הנם:

 • עמידה בדרישות התקנים, ת"י 940 לביסוס ות"י 1045 לבידוד תרמי
 • חוזק לחיצה מתאים לשילוב בין שמירה על יציבות בעת ביצוע לבין הבירה בעת תפיחת הקרקע.
 • כל המוצרים מיוצרים מפוליסטירן מוקצף (קלקר) כבה מאליו
 • התאמה בין מגוון מוצרים לקבלת פתרון מושלם, בהתאמה לצרכים הנדסיים

מהלך ביצוע של הפתרונות

מהלך ביצוע ארגזי הפרדה:

 • יש לחפור את הקרקע לעומק אשר מותאם לגובה הרצפה העתידית בנוסף לגובה ארגזי ההפרדה. תוך הקפדה על יישור פני השטח.
 • בעת הנחת ארגזי ההפרדה יש להקפיד על הצמדתם האחד לשני, בכדי למנוע נזילת מיץ בטון אל תוך המישקים.
 • ניתן לחתוך את ארגזי ההפרדה ולהתאימם למילוי אזורים אשר קטנים ממידותיהם.
 • ממולץ לפרוס יריעות ניילון על פני  שטח  הארגזים.
 • בעת הנחת פלדת הזיון, יש להימנע משימוש בשומרי מרחק חדירים.

%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa_%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%93%d7%aa_%d7%a8%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%aa_%d7%9e%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2מהלך ביצוע תעלות הפרדה:

 • יש לחפור את הקרקע לעומק אשר מותאם לגובה הקורה העתידית בנוסף לגובה ההפרדה,
 • יש ליישם דופן תבנית פנימית ליציקת הקורה, (על המרחק של תומכות דופן התבנית להיות 50 ס"מ אחת מהשנייה)
 • יש לסדר את התעלות במקום המיועד, תוך חפיפה של לפחות 15 ס"מ בין דופן התעלה לדופן תבנית היציקה.
 • יש לסדר את פלדת הזיון לקורה בהתאם לתוכנית המהנדס.
 • יש ליישם דופן תבנית חיצונית ליציקת הקורה, עד לגובה פני רצפת הבטון המיועדת.
 • יש לבצע את יציקת הבטון, תוך הקפדה שלא יעבור גובה 1 מ'.
 • אין  צורך בלוחות צד.דפנות התעלה מגינות על כניסת של אדמה לחלל התעלה.

פירוט מוצרים המשמשים להפרדה

Poliflor Tab Big

עיצוב סטודיו שרון

Menu
×